درباره

خیام گشت

Khayyam Gasht

خیام گشت
میدان هفتم تیر-خیابان کریم خان-قبل از پل-سمت رست پلاک 63
hamedani@khayyamgasht.com
02188866010-09126388507
تیم خیام گشت

در خدمت شماست

خانمملیکا عباسی
88660168
آقایمهران حقی
9379278309
آقایحسین امیدی
9126388507
آقایمحمد امین قاسمی
88660168

خیام گشت