شروع پرواز به مقصد استانبول

شروع 4 پرواز هفتگی به صورت سالیانه با ایرباس هواپیمایی ایران ایر به مقصد فرودگاه استانبول